Hemen Ara
 • Hastane
  EXPLORE VIDEO SERVICES

Akıllı Raf ve Dolap Takip Sistemi Özellikleri


 • Akıllı Dolaptan alınan veya dolaba konulan ürünlerin doğru işlem yapıldığına dair teyidi
 • Bir proje reçetesinde var olan ürünlerin doğru kullanılıp kullanılmadığının tespiti
 • Hangi ürünün şu anda hangi Akıllı dolapta olduğunun teyidi
 • Dashboard üzerinden tüm ürün log kayıtları sürecinin teyidi
 • Akıllı Dolap’ın Dashboard üzerinden yönetimi

AVANTAJLI ÖZELLİKLER

RFID akıllı dolap ile süreçlerinizi daha verimli yönetebilirsiniz. Envanterlerin güvenliğini koruyabilirsiniz. 7 / 24 takip sistemi ile izlenebilirliğinizi artırın. Kayıp ve yer değiştirme durumlarında bildirim alarak istenmeyen durumların önüne geçebilirsiniz.
%

Güvenliği Artırın

%

Takip Edilebilirliği Artırın

%

Kayıp ve Yer Değiştirmeleri Önleyin

Indoor5.0 Çamaşırhane Takibi

 • Çamaşırhaneye giren ve çıkan tekstil ürünlerini bataryasız dikilebilir RFID etiketler üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Havlu takibi
 • Çarşaf takibi
 • Yorgan Takibi
 • Yastık Takibi
 • Ürün ömür Takibi

Indoor5.0 - RFID Çamaşırhane Takip Sistemi

Çamaşırhaneye giden ve gelen tekstil ürünlerinin takibinin yapılması, gerçek zamanlı sayılması, tekstil ürünlerinin kaç kez yıkandığının gösterilmesi ve ürün ömürlerinin ortaya çıkarılması gibi fonksiyonel özellikler tek bir Dashboard üzerinde raporlanmaktadır.


RFID Çamaşırhane Takip Sistemi Özellikleri


 • Envanter Kayıt Sistemi
 • Envanter Arama Sistemi
 • Envanter yoğunluk haritaları
 • Envanter çamaşırhanede geçirdiği sürelerin raporlanması

RFID Çamaşırhane Takip Sistemi Özellikleri


 • Dashboard’ta alarm oluşturulması(Örneğin; bir tekstil ürünü çamaşırhaneden ayrıldığında Dashboard üzerinden oluşturulan alarmın ilgili kişiye gönderilmesi)
 • Kayıp kaçak Envanter sayısının tespiti (Demirbaş takibi için)
 • Sesli ve ışıklı uyarı sistemi(envanteri çamaşırhaneye getiren personelin envanter sayımı için bilgilendirilmesi için)
 • Envanterler arama ekranından çamaşırhanedeki tekstil ürünlerin gösterimesi

Indoor5.0 Kişi Sayımı

Bina içinde alanlarda anlık olarak kaç kişi var takibini yapabilirsiniz.

 • Alana giren kişi sayısı
 • Alandan ayrılan kişi sayısı
 • Alanda olan kişi sayısı
 • Hastane alan Yoğunlukları

Indoor5.0 Personel Takibi


 • RFID Yaka kartı teknolojisi üzerinden Hastanedeki Personellerinizi takip edebilirsiniz.
 • Hastanede cep telefonu wifi teknolojisi ile çalışanlarınızı takip edebilirsiniz.

Indoor5.0 - Personel Takip Sistemi

Personel yaka kartı veya personele verilen bileklik üzerinden personellerin takibi Indoor5.0 Dashboard üzerinden sağlanmaktadır. Personellerin hareketleri ve ne kadar süre işletme içinde harcadıkları bilgisi bataryasız etiketler veya bataryasız bileklikler üzerinden sağlanmaktadır.


PERSONEL TAKİP SİSTEMİ

Personelinizin mesai sürelerini ve yoğunluk alanlarını izleyin

Personel Verimliliği

Personelinizin mesai sürelerini ve yoğunluk alanlarını izleyin
Personel yaka kartı ile sisteme entegre olabilir

Yaka Kartı

Personel yaka kartı ile sisteme entegre olabilir
Bataryasız bileklikler ile bakım maliyetlerinizi en aza indirin

Bataryasız Bileklik

Bataryasız bileklikler ile bakım maliyetlerinizi en aza indirin

Indoor5.0 - RFID Çalışan Takip Sistemi Özellikleri


 • Personel Verimlilik Hesapları
 • Personel Çalışma süresi hesapları
 • Acil durum takibi (mekan yoğunluk artışı kontrolü vb.)
 • En verimli çalışan personellerin tespiti
 • Personellerin kendi bölgesinde çalışma sürelerinin teyidi

Indoor5.0 - Personel Takip Sistemi

Personelin Cep telefonu wifi sinyali veya personele verilen bir bluetooth tag üzerinden Access Pointler aracılı ile alınan sinyaller üzerinden personeller gerçek zamanlı takip edilmektedir.

Dashboard üzerinden personellerin kendi bölgelerini seçerek hangi personel kendi bölgesinde ne kadar vakit harcamış, hangi personel kendi bölgesi dışında çalışmış raporlar halinde sunulmaktadır.


İLERİ TEKNOLOJİ ÖZELLİKLER

RTLS personel takibi ile çalışma veriminizi artırın

Kesintisiz İzleme

Personellerinizi kesintisiz izleyin

Personel Güvenliği

Tehlikeli bölgelerde çalışan personeller için güvenlik önlemleri

Wi-Fi

En yaygın kullanılan Wi-Fi teknolojisini kullanarak verimliliğinizi artırın

Bildirim

Personelin yer değiştirmesi durumunda uyarı bildirimleri alabilirsiniz.

Indoor5.0 - Personel Takip Sistemi Özellikleri


 • Acil durum takibi
 • Yalnız çalışan personeller için hareket ve sağlık durumu takibi
 • Personel Verimlilik Hesapları
 • Personel Çalışma süresi hesapları
 • En verimli çalışan personellerin tespiti
 • Personellerin kendi bölgesinde çalışma sürelerinin teyidi

Indoor5.0 Ameliyathane Ekipman Takibi


 • Ameliyathaneye giren ve çıkan tekstil, cerrahi ekipmanlar, steril ekipmanlar vb ürünlerini bataryasız RFID etiketler üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Cerrahi Ekipmanların Takibi
 • Steril Ekipmanların Takibi
 • Havlu takibi
 • Çarşaf takibi
 • Yorgan Takibi
 • Yastık Takibi
 • Ürün ömür Takibi

Indoor5.0 Envanter Takibi

 • Akıllı Dolap vasıtası ile dolabın içinden Hangi ürün Hangi personel tarafından alınmış, doğru ürün mü alınmış, gerçek zamanlı dolap içindeki ürün sayısını öğrenebilir ve uzaktan yetkilendirme yapabilirsiniz.
 • İlaç Dolabı Takibi
 • Steril Ekipman Takibi
 • Cerrahi Ekipmanların Takibi

Envanter Takibi

Bataryasız RFID Etiketler üzerinden işletmenizde bulunan mutfak ekipmanları, kütüphane ekipmanları, restaurant ekipmanları, laptop, bilgisayar, monitor vb tüm ekipmanlar tek bir platform üzerinden takip edilmektedir.

Çeşitli şekillerde olan RFID etiketler 2-20m mesafeye kadar veri aktarabilmektedir. Uygulama şekli olarak usa-case’lere özel olarak seçilen RFID etiketler, kullanım şekline göre, vidalanabilen, dikilebilen, yapıştırılabilen modeller olarak çeşitli şekillerde kullanılmakadır.

Bataryasız RFID etiketlerin kullanım alanları ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen iletişime geçin.


ENVANTER GÜVENLİĞİ

Alarm Tanımı

Bir envanter yer değiştirdiğinde veya hastane dışına çıktığında alarm alabilirsiniz.

Stok Takibi

Deponuzdaki envanter sayınızı gerçek veriler ile takip edin.

Bataryasız Etiketler

Bataryasız RFID etiketler ile bakım maliyetlerinizi azaltın.

RFID Envanter Takip Sistemi Özellikleri


 • Bataryasız RFID etiketler üzerinden bilgisayar, laptop, monitor, yatak, kettle, perde. havlu, bardak, masa vb ekipmanları takip edin
 • Dashboard üzerinden envanter kayıt, takip vb süreçlerin yönetimi
 • Dashboard üzerinden envanter sayımını anında yapabilirsiniz
 • Kullanıcı yetkilendirme özelliği, personelleriniz kendi üzerine zimmetli cihazları Dashboard üzerinden görebilir, yeni cihaz ekleyebilir
 • Envanter kategorileri oluşturabilir, oluşturulan kategorilere göre dashboard üzerinde filtre yapabilirsiniz
 • Envanter Log kayıtları ile envanter ayak izini oluşturabilirsiniz
 • Envanterlerin yerinden hareket etmesi halinde email notification oluşturabilirsiniz
 • Envanterlerin ne zaman tamire gittiğini ve ne zaman geldiğini takip edebilirsiniz

FARKLI ETİKET TÜRLERİ

İhtiyacınıza göre kullanabileceğiniz farklı RFID etiket türleri bulunmaktadır.

Yapışkan Etiket

Envanterleri takip etmek için kendinden yapışkanlı RFID etiketler

Dikilebilir Çamaşır Etiketi

Havlu, yorgan gibi tekstil ürünlerini takip etmek için dikilebilir ve yıkanabilir etiketler

Yüksek Sıcaklık Etiketleri

230 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilen etiketler

Metal Yüzey Etiketleri

Metal yüzeylere monte edeebileceğiniz yapışkanlı ve vidalı etiketler

Indoor5.0 - RTLS Envanter Takip Sistemi

MQTT verisi sağlayabilen Access Point’ler üzerinden yakalanan wifi veya bluetooth sinyalleri üzerinden kişilerin veya nesnellerin takibi 1m konum doğruluğu ile sağlanabilmektedir.

Günümüzde MQTT verisini en sağlıklı verebilen Cisco Meraki çözümleri ile entegre olarak çalışan yazılım çözümlerimiz, gelecekte ihtiyacınız olacak tüm RTLS(Real-time locating systems) alt yapılarını tek bir platform üzerinden yönetecek alt yapıları sizlere sağlıyor.

Cisco ve IWROBOTX iş ortaklığı ile geliştirilen RTLS çözümler, retail, otel, hastane, lojistik, oil endüstrisi gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.


AVANTAJLI ÖZELLİKLER

RTLS envanter takibi ile faydalanabileceğiniz özellikler
Bluetooth

Wi-Fi

7/24 Takip

Raporlama

Alarm

Sayım

Indoor5.0 - RTLS Envanter Takip Sisteminin Özellikleri


 • Gerçek zamanlı Dashboard üzerinden nesne takibi
 • Sensor verileri ile nesnelerin/envanterlerin durum bilgisinin Dashboard üzerine aktarılması
 • Envanter hareketleri için alarmlar oluşturulması ve takibi
 • Envanterlere yerleştirilen tag içinde yer alan Sensor verileri sayesinde ürün sağlık durumunun uzaktan kontrol edilmesi